barbour jacket ukCeline Brown Leather Wallet Black Wallet?ugg bootsisabel marant salenew balance outlet996
     


Miljö och Kvalitets policy

  • Nygaards Finsliperi AB erbjuder slipning, tillverkning och försäljning av skärande bearbetningsverktyg för trä och metallindustrin.

  • Vi ska stå för rätt kvalitet och låg livstidskostnad, med minsta möjliga miljöpåverkan.

  • Vi ska även erbjuda en säker och utvecklande arbetsmiljö med en human människosyn.

  • Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.

  • Vi ska där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och kvalitet och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö -kvalitets och arbetsmiljöarbete.

  • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.

  • Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.

  • Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.

  • Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.

  • Denna miljö- och kvalitetspolicy gäller för Nygaards Finsliperi AB som medlem i Robertsfors Miljö-, kvalitets- och arbetsmiljögruppISO Certifikat

 

Vår miljöpolicy
Vår Miljöpolicy...

Copyright: Nygaards Finsliperi ABproduktion: base media